Remont pomieszczeń sanitarnych II piętra w budynku „A” oraz pomieszczenia sanitarnego i korytarza II piętra
w budynku internatu w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie”. 
Numer sprawy: KSG.272.14.2018. 
05.11.2018r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załączniki nr 1 – 3 (Formularz ofertowy, Informacja o podwykonawcach, Wykaz robót)
3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
Dokumentacja techniczna.
4. Załącznik nr 5 – Projekt. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
5. Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
6. Załącznik nr 7 – 
Przedmiar robót. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”.
8. Załącznik nr 8 – Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”.
9. Załącznik nr 9 – STWiORB. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”.
10. Załącznik nr 10 – Projekt. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
11. Załącznik nr 11 – Inwentaryzacja. Pomieszczenie higienicznosanitarne w budynku Internatu.
12. Załącznik nr 12 – Przedmiar robót. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
13. Załącznik nr 13 – Kosztorys ślepy. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
14. Załącznik nr 14 – STWiORB. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
15. Załącznik nr 15 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

16. Informacja o wyborze oferty

IX. Zakup i dostawa przyczepy rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”. 
Numer sprawy: KSG.272.11.2018 – 15.10.2018
X. „Remont pokrycia dachu stołówki Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Marszewie.”
 
Numer sprawy: KSG.272.12. 2018.  – 15. 10. 2018r
 

 

XI.Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku „A” oraz pomieszczenia higienicznosanitarnego  i korytarza II piętra w budynku internatu w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”. 

Numer sprawy: KSG.272.13.2018. 23.10.2018r


Dokumentacja techniczna.
4. Załącznik nr 5 – Projekt. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
5. Załącznik nr 6 – Inwentaryzacja. Pomieszczenia sanitarne. Budynek A, II piętro.
6. Załącznik nr 7 – Projekt. Pomieszczenie sanitarne. Budynek A, biblioteka.
7. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”. Pomieszczenia sanitarne II piętra oraz biblioteki.
8. Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”. Pomieszczenia sanitarne II piętra oraz biblioteki.
9. Załącznik nr 10 – STWiORB. Remont pomieszczeń sanitarnych budynku „A”.
10. Załącznik nr 11 – Projekt. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
11. Załącznik nr 12 – Inwentaryzacja. Pomieszczenie higienicznosanitarne w budynku Internatu.
12. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
13. Załącznik nr 14 – Kosztorys ślepy. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
14. Załącznik nr 15 – STWiORB. Pomieszczenie higienicznosanitarne oraz korytarz II piętra w budynku Internatu.
15. Załącznik nr 16 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 

 

 

VIII. „Dostawa i uruchomienie dwóch tokarek do metalu, wiertarko – frezarki oraz wiertarki radialnej do metalu na  potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”

 numer sprawy: KSG.272.9.2018

 

ZAPYTANIA ZREALIZOWANE

I. ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE.

Numer sprawy: KSG.272.2.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 i 1A – Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

5. Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia (04.07.2018r)

5a. Załącznik nr 1A – Opis oferowanego samochodu (po modyfikacji)

6. Modyfikacjaopisu przedmiotu zamówienia 2 (05.07.2018r)

6a. Załącznik nr 1A– Opis oferowanego samochodu (po modyfikacji 2) [1] NOWY

7. Odpowiedzi na zapytania (1) – 10. 07. 2018r

8. Odpowiedzi na zapytania (2)- 11. 07. 2018r

9. Informacja o wyborze oferty – 16.07.2018r

II. REMONT POSADZEK KORYTARZY ORAZ POSADZKI BIBLIOTEKI W BUDYNKU „A”ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO -POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE.

Numer sprawy: KSG.272.3.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 – 3 – Formularze.

3. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Dokumentacja techniczna.

5. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót. Posadzki korytarze.

6. Załącznik nr 6 – Kosztorys ślepy. Posadzki korytarze.

7. Załącznik nr 7 – STWiORB. Posadzki korytarze.

8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót. Posadzka biblioteka.

9. Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy. Posadzka biblioteka.

10. Załącznik nr 10 – STWiORB. Posadzka biblioteka.

11. Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

12. Informacja o unieważnieniu postępowania  – 17.07.2018

III. „REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ
PRZYRODNICZO – POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE.”

Numer sprawy: KSG.272.4.2018.

– 04. 07.2018r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 – 2 – Formularze.

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.

5. Załącznik nr 5 – Kosztorys „ślepy”.

6. Załącznik nr 6 – STWiORB.

7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

8. Informacja o wyborze oferty -19.07.2018

 

IV. Remont podłogi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo –
Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.5.2018

05. 07. 2018r

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

5. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

6. Informacja o wyborze oferty. 17. 07. 2018r

 

V. OMŁOT ZBÓŻ  w Zespole Szkół Przyrodniczo –
Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: GSZ.272.01.2018

05.07.2018

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załączniki nr 1 –  – Formularz.

3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

VI. Remont posadzek korytarzy w budynku „A” Zespołu Szkół Przyrodniczo -Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.6.2018

Dokumentacja techniczna.

VII. Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem zestawu panelowego „sensoryka systemów pojazdowych” oraz „układy pneumatyki przemysłowej” na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie”

numer sprawy: KSG.272.8.2018

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
  5. Informacja o wyborze oferty