KOMUNIKATY

Słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych proszeni są o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. – KWALIFIKACJA RL.10 – informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku głównym.