Dokumenty do Pobrania

 

Karta naboru  
Podanie o Internat  
 
Podanie – Szkoły Policealna
 
 
Podanie o duplikat legitymacji
 
Podanie o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (szkoły młodzieżowe)
Podanie o zwolnienie z nauki jazdy pojazdem silnikowym
Podanie o zwolnienie z w-f oraz podanie o zwolnienie z ostatniej/pierwszej lekcji
 
Dziennik praktyk zawodowych  
 Podanie o duplikat świadectwa
 
Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy