Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA

NOWOŚĆ !

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

są niezwykłą szansą dla wszystkich osób pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.