Rekrutacja | Zespół Szkoł
  • 62 742 13 61
Smiley face

REKRUTACJA 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

OD 22 MAJA  DO 9 CZERWCA 2017

(wszystkie niezbędne dokumenty zamieszczono
w kolorowych
kafelkach poniżej)

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA

NOWOŚĆ !

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

są niezwykłą szansą dla wszystkich osób pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić swoje wykształcenie,
  • udoskonalić swoje umiejętności,
  • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.