Przewodniczący:   Mariusz Stawikowski

Zastępca: Tomasz Górski

Sekretarz:  Artur Grabowski

Skarbnik: Kamila Rybarczyk