Przewodniczący: Tomasz Górski

Zastępca: Danuta Szymańska