I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2018 r.

 

Przetarg nieograniczony 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.1.2018

II Przetarg nieograniczony.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.7.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (2) >> pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> pobierz

Załączniki do SIWZ >> pobierz

Modyfikacja SIWZ – 09.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 09.08.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informację o wyborze oferty 29.08.2018 r2019 r.

Tytuł: Budowa pawilonu dydaktyczno – szkoleniowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną ZSP – PCKU w Marszewie 

Numer sprawy: KSG.272.1.2019

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki 1.1 – 1.8 do SIWZ – wersja edytowalna.
  4. Zbiorcze zestawienie ofert – 14.08.2019
  5. Informacja o wyborze oferty – 21. 08. 2019 r. 

Dokumentacja techniczna:

Załączniki nr 2.1.1 – 2.1.11 – Badania geotechniczne Załącznik nr 2.1.1 – Fotomapa orientacyjna
Załącznik nr 2.1.2 – Legenda do przekrojów
Załącznik nr 2.1.3 – Ob. symboli i znaków
Załącznik nr 2.1.4 – Mapa dokumentacyjna
Załącznik nr 2.1.5 – Mapa orientacyjna
Załącznik nr 2.1.6 – Przekroje geotechniczne 1
Załącznik nr 2.1.7 – Przekroje geotechniczne 2
Załącznik nr 2.1.8 – Przekroje geotechniczne 3
Załącznik nr 2.1.9 – Sonda DPL 1
Załącznik nr 2.1.10 – Sonda DPL 2
Załącznik nr 2.1.11 – Tekst opinii
Załączniki nr 2.2.1 – 2.2.9 – Warunki techniczne. Uzgodnienia Załącznik nr 2.2.1 – Mapa do celów projektowych
Załącznik nr 2.2.2 – Projekt zagospodarowania terenu
Załącznik nr 2.2.3 – Projekt bud-wyk. Przył. wodociągowe
Załącznik nr 2.2.4 – Uzgodnienia branżowe. Energetyka
Załącznik nr 2.2.5 – WT przył. sieci wodociągowej.
Załącznik nr 2.2.6 – War. przył. do sieci elektroenerg.
Załącznik nr 2.2.7 – War. przył. sieci gazowej.
Załącznik nr 2.2.8 – Decyzja. Wył. spod prod. rolnej
Załącznik nr 2.2.9 – Wizualizacja
Załączniki nr 2.3.1 – 2.5.7 – Projekt Budowlany Załaczniki nr 2.5.1 – 2.5.7 – P.B. Instalacje sanitarne Załącznik nr 2.5.1 – PB Inst. sanitarne
Załącznik nr 2.5.2 – Mapa do celów projktowych
Załącznik nr 2.5.3 – Przekroje zew. inst. sanit.
Załącznik nr 2.5.4 – Rzut przyziemia. Inst. wod-kan. i spręż.powietrza
Załącznik nr 2.5.5 – Rzut przyziemia. Inst. c.o i gazowa
Załącznik nr 2.5.6 – Rzut przyziemia. Inst. went.
Załącznik nr 2.5.7 – Rzut dachu. Inst.sanit.
Załączniki nr 2.3.1 – 2.3.12 – P.B. Architektura Załącznik nr 2.3.1 – Mapa do celów projektowych
Załącznik nr 2.3.2 – Projekt budowlany
Załącznik nr 2.3.3 – Rzut przyziemia
Załącznik nr 2.3.4 – Rzut konstrukcji przyziemia
Załącznik nr 2.3.5 – Rzut fundamentów
Załącznik nr 2.3.6 – Rzut dachu
Załącznik nr 2.3.7 – Rzut konstrukcji dachu
Załącznik nr 2.3.8 – Przekroje pionowe konst.
Załącznik nr 2.3.9 – Elewacja pn i pd
Załącznik nr 2.3.10 – Elewacja wsch. i zach.
Załącznik nr 2.3.11 – Kłady ścian
Załącznik nr 2.3.12 – Przekrój A-A
Załączniki nr 2.4.1 – 2.4.6 – P.B. Instalacje elektryczne Załącznik nr 2.4.1 – Projekt. Instal.elektryczna.
Załącznik nr 2.4.2 – Instal.obwodów 1 i 3 fazowych
Załącznik nr 2.4.3 – Instalacja oświetlenia
Załącznik nr 2.4.4 – Rzut przyziemia. Inst. ewak.
Załącznik nr 2.4.5 – Tablica rozdzielcza
Załącznik nr 2.4.6 – Instalacja odgromowa
Załączniki nr 2.6.1 – 2.9.62 – Projekt wykonawczy Zalączniki nr 2.8.1 – 2.8.14 – Projekt wykonawczy. Instalacje sanitarne Załącznik nr 2.8.1 – Mapa do celów projektowych.
Załącznik nr 2.8.2 – PW. Instalacje sanitarne.
Załącznik nr 2.8.3 – Profil kanalizacji sanit.
Załącznik nr 2.8.4 – Profil podłużny kanalizacji sanit.
Załącznik nr 2.8.5 – Przekroje zewn. instal.sanit.
Załącznik nr 2.8.6  – Rozwinięcie instalacji c.o
Załącznik nr 2.8.7 – Rzut dachu – instal.sanit.
Załącznik nr 2.8.8 – Rzut przyziemia. Instal. c.o i gazowa
Załącznik nr 2.8.9 – Rzut przyziemia. Instal.went.
Załącznik nr 2.8.10 – Rzut przyziemia. Instal. wod-kan i spręż.pow.
Załącznik nr 2.8.11 – Schemat kotłowni
Załącznik nr 2.8.12 – Aksonometria instal.gazowej
Załącznik nr 2.8.13 – Aksonometria instal.spręż. pow.
Załącznik nr 2.8.14 – Aksonometria instal. wodociągowej
Załączniki nr 2.6.1 – 2.6.14 – Projekt wykonawczy. Architektura Załącznik nr 2.6.1 – Mapa do celów projektowych
Załącznik nr 2.6.2 – Projekt zagospodarowania terenu. Detal
Załącznik nr 2.6.3 – Projekt wykonawczy.
Załącznik nr 2.6.4 – Rzut przyziemia
Załącznik nr 2.6.5 – Rzut dachu
Załącznik nr 2.6.6 – Detal łączenia płyt
Załącznik nr 2.6.7 – Elewacja północna
Załącznik nr 2.6.8 – Elewacja południowa
Załącznik nr 2.6.9 – Elewacja wschodnia
Załącznik nr 2.6.10 – Elewacja zachodnia
Załącznik nr 2.6.11 – Przekrój A-A
Załącznik nr 2.6.12 – Zestawienie stolarki wewnętrznej
Załącznik nr 2.6.13 – Zestawienie stolarki zewnętrznej.
Załącznik nr 2.6.14 – Detal obróbki stolarki.
Załączniki nr 2.7.1 – 2.7.6 – Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne
Załącznik nr 2.7.1 – P.W. Instal. elektryczna
Załącznik nr 2.7.2 – P.W. Instal.awaryjna.
Załącznik nr 2.7.3 – P.W. Instal. obwodów 1 i 3 fazowych.
Ząłacznik nr 2.7.4 – P.W. Instal. oświetleniowa.
Załącznik nr 2.7.5 – P.W. Instal. odgromowa.
Załącznik nr 2.7.6 – P.W. Tablica rozdzielcza.
Załączniki nr 2.9.1 – 2.9.62 – Projekt wykonawczy. Konstrukcja Załączniki nr 2.9.1-2.9.7 – Rysunki złożeniowe Załącznik nr 2.9.1 – Rzut fundamentów
Załącznik nr 2.9.2 – Plan kotew
Załącznik nr 2.9.3 – Rzut konstrukcji przyziemia
Załącznik nr 2.9.4 – Rzut konstrukcji dachu
Załącznik nr 2.9.5 – Przekroje pionowe konstrukcyjne
Załącznik nr 2.9.6 – Kłady ścian zewn.
Załącznik nr 2.9.7 – Kłady ścian wewn.
Załączniki nr 2.9.8 – 2.9.16 – Stopy fundamentowe Załącznik nr 2.9.8 – Stopa fundamentowa SF1
Załącznik nr 2.9.9 – Stopa fundamentowa SF1.1
Załącznik nr 2.9.10 – Stopa fundamentowa SF2
Załącznik nr 2.9.11 – Stopa fundamentowa SF2.1
Załącznik nr 2.9.12 – Stopa fundamentowa SF3
Załącznik nr 2.9.13 – Stopa fundamentowa SF4
Załącznik nr 2.9.14 – Stopa fundamentowa SF5
Załącznik nr 2.9.15 –  Stopa fundamentowa SF6
Załącznik nr 2.9.16 – Ława fundamentowa Ł1
Załączniki nr 2.9.17 – 2.9.42 – Słupy Załącznik nr 2.9.17 – słup SG1.1

Załącznik nr 2.9.18 – słup SG1.2

Załącznik nr 2.9.19 – słup SG1.3

Załącznik nr 2.9.20 – słup SG2.1
Załącznik nr 2.9.21 – słup SG2.2
Załącznik nr 2.9.22 – słup SG2.3
Załącznik nr 2.9.23 – słup SG2.4
Załącznik nr 2.9.24 -słup SG3.1
Załącznik nr 2.9.25 – słup SG3.2
Załącznik nr 2.9.26 – słup SG4.1
Załącznik nr 2.9.27 – słup SG4.2
Załącznik nr 2.9.28 – słup SG4.3
Załącznik nr 2.9.29 – słup SG4.4
Załącznik nr 2.9.30 -słup SG5.1
Załącznik nr 2.9.31 – słup SG5.2
Załącznik nr 2.9.32 – słup SG5.3
Załącznik nr 2.9.33 – słup SG5.4
Załącznik nr 2.9.34 – słup SZ1.1
Załącznik nr 2.9.35 – słup SZ1.2
Załącznik nr 2.9.36 – słup SZ1.3
Załącznik nr 2.9.37 – słup SZ1.4
Załącznik nr 2.9.38 – słup SZ2.1
Załącznik nr 2.9.39 – słup SZ2.2
Załącznik nr 2.9.40 – słup SZ2.3
Załącznik nr 2.9.41 – słup SZ2.4
Załącznik nr 2.9.42 – słup SZ2.5
Załączniki nr 2.9.43 – 2.9.49 – Rygle i belki oczepowe dachowe Załącznik nr 2.9.43 – Rygiel Rg1.1
Załącznik nr 2.9.44 – Kw 4.2 Rygiel Rg1.2
Załącznik nr 2.9.45 – Rygiel Rg2 RG2.1
Załącznik nr 2.9.46 -Belka oczepowa Ro1.1
Załącznik nr 2.9.47 –  Kw 4.5 Belka oczepowa Ro1.2
Załącznik nr 2.9.48 –  Kw 4.6 Belka oczepowa Ro1.3
Załącznik nr 2.9.49 –  Kw 4.7 Belka oczepowa Ro1.4
Załączniki nr 2.9.50 – 2.9.51 – Stężenia dachowe Załącznik nr 2.9.50 – Stężenia cięgnowe dachu
Załącznik nr 2.9.51 – Stężenia dachu
Załączniki nr 2.9.52 – 2.9.59 – Ryglówka Załącznik nr 2.9.59 – Stężenia ścienne wewn.
Załącznik nr 2.9.58 – Słupy obudowy wewn.
Załącznik nr 2.9.57 – Rygle obudowy wewn.
Załącznik nr 2.9.56 – Stężenia ścienne zewn.
Załącznik nr 2.9.55 – Słupy obudowy zewn.
Załącznik nr 2.9.54 – Rygle obudowy zewn.cz.3
Załącznik nr 2.9.53 – Rygle obudowy zewn.cz.2
Załącznik nr 2.9.52 – Rygle obudowy zewn. cz.1
Załączniki nr 2.9.60 – 2.9.62 – Podkonstrukcje świetlików Załącznik nr 2.9.60 – Podk. pod świetliki PKS_1
Załącznik nr 2.9.61 – Podk. pod świetliki PKS_2
Załącznik nr 2.9.62 – Podk. pod świetliki PKS_3
PW_Marszew_strTytulowa_12062019_A4
Spis rysunków_2019_09_17
Załącznik nr 2.10 – STWiORB
Załącznik nr 2.11 – Przedmiar robót