czwartek, Październik 18, 2018

Przetarg nieograniczony.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.1.2018