poniedziałek, Marzec 25, 2019

Przetarg nieograniczony.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Numer sprawy: KSG.272.1.2018