Podsumowanie kolejnej edycji programu ERASMUS+

0
470

W Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu odbyło się seminarium na zakończeniu kolejnego programu zagranicznych staży zawodowych w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Staże zorganizowało Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, które było beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”, który został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

W seminarium wzięli także udział nasi uczniowie Dominika Młynarczyk i Błażej Mikołajczak, którzy otrzymali dyplomy ukończenia praktyki wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz certyfikaty wystawione przez Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Obydwa dokumenty są bardzo ważne dla nich, gdyż potwierdzają nabyte przez nich kompetencje i będą pomocne w ich rozwoju zawodowym po ukończeniu szkoły.

Podczas dyskusji uczestnicy stażu zawodowego podzielili się swoimi opiniami i uwagami, które pozwolą na doskonalenie jego formuły
i na jeszcze lepsze dostosowanie go do potrzeb i aspiracji uczniów polskich szkół rolniczych. Wszyscy podkreślali duże znaczenie tego stażu
w ich procesie edukacji.

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu rozpoczęło już nabór na kolejną edycję programu zagranicznych staży zawodowych
w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Możliwość odbycia takiego stażu mają też uczniowie naszej szkoły, a Dominika i Błażej zachęcają swoje koleżanki i kolegów do skorzystania z tej szansy.

Zenon Rutkowski


 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here