Obiekty szkoły

BUDYNEK GŁÓWNY – A

 INTERNAT SZKOLNY – B

 WARSZTATY SZKOLNE ORAZ PLAC NAUKI JAZDY – C

AULA SZKOLNA – D

 BIBLIOTEKA SZKOLNA

SALA GIMNASTYCZNA

STADION

 STOŁÓWKA SZKOLNA

POKÓJ INTERNATU