Dyrektor Szkoły

mgr Grażyna Borkowska

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Iwona Pera