Nasi młodzi rolnicy kolejnymi beneficjentami programu LEADER

0
382

Kolejni uczniowie odbyli 2-tygodniową praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych Powiatu Ammerland (Dolna Saksonia – Niemcy).
W praktyce, która odbywała się w 4 gospodarstwach hodowlanych (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna, biogazownie) wzięło udział 8 uczniów klasy III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Bartosz Andersz, Krzysztof Durski, Jonasz Górecki, Wiesław Jankowski, Filip Kubiak, Roch Nowicki, Artur Walczak, Patryk Zacharczuk.

Praktyka została zorganizowana na mocy porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu w ramach programu LEADER 2014-2020, które zostało podpisane w dniu 23 czerwca 2017 r. w Marszewie, a jego sygnatariuszami ze strony polskiej są: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa, Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew, natomiast ze strony niemieckiej: Partnerschaftsverein Westerstede-Pleszew e.V., szkoła DEULA Lehranstalt für Agrartechnik und Landwirtschaft Westerstede, Bund Deutscher Baumschulen (BdB), Ammerländer Landvolkverband e.V. i miasto Westerstede. Celem porozumienia jest realizacja w latach 2017-2022 projektu: Wymiana praktykantów pomiędzy szkołami DEULA Westerstede a Zespołem Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Dzięki finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej uczniowie naszej szkoły mogą całkowicie za darmo podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe kompetencje.

Praktykanci mieszkali u rodzin goszczących, pracowali z nimi i spędzali czas wolny. Dzięki temu mogli poznać technologię i organizację pracy w gospodarstwach hodowlanych, poznać życie codzienne rolników niemieckich, a także poprawić swoją znajomość języka niemieckiego zarówno ogólnego jak i specjalistycznego, gdyż mieli niepowtarzalną możliwość nauki wśród rodzimych jego użytkowników.                                                                  Ważnym elementem praktyki było szkolenie praktyczne w naszej szkole partnerskiej DEULA Westerstede, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą kształcenia praktycznego i pracowali na nowoczesnym sprzęcie rolniczym.                                                                        W ramach programu socjo-kulturowego uczniowie odbyli całodniową wycieczkę do miasta Leer i nad Morze Północne.

W organizację praktyki i jej realizację bardzo mocno zaangażowali się Pan Friedrich Webermann, prezes stowarzyszenia miast partnerskich Partnerschaftsverein Westerstede-Pleszew e.V. oraz Pani Stefania Harbuzińska, która wspierała naszych uczniów jako tłumaczka.

Zarówno rolnicy i organizatorzy praktyki ze strony niemieckiej jak i nasi praktykanci byli bardzo zadowoleni z jej przebiegu. Uczniowie stwierdzają, że nie żałują decyzji o wyjeździe na praktykę, gdyż mogli dużo się nauczyć, zobaczyć i przeżyć. Praktykanci nawiązali kontakty
ze swoimi gospodarzami i będą chcieli utrzymywać je w przyszłości. Niektórzy z nich chcieliby jeszcze raz wyjechać na taką praktykę. Bogatsi o różne wrażenia, doświadczenia i nowe  umiejętności zachęcają swoje koleżanki i kolegów do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, które w ramach programu LEADER będą realizowane do roku 2022.

Tym wyjazdem zakończyliśmy realizację praktyk zawodowych w roku 2018 w ramach programu LEADER, w których uczestniczyły łącznie 24 uczennice i uczniowie naszej szkoły.

Zenon Rutkowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here