Uwaga !

Słuchacze kursu RL. 03. i M.46. proszeni są o odbiór „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” od dnia 03.04.2019 r.  w sekretariacie uczniowskim.

KOMUNIKATY