Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Marszew 22, 63-300  Pleszew  tel/fax (062) 742 13 61

NIP 617-17-96-776

REGON 000099748

Sekretariat uczniowski czynny od poniedziałku do piątku od godziny 700 do 1500.

W dni zjazdów szkół dla dorosłych sekretariat jest czynny
– w piątek od godziny 700 do 1700

Sekretariat Dyrekcji – szkola@marszew.pl
Sekretariat Uczniowski – sekretariat@marszew.pl
Dział Księgowości – ksiegowosc@marszew.pl
Dział Kadr – kadry@marszew.pl
Biblioteka Szkolna – biblioteka@marszew.pl